ScrollToTop

Zamek w Pieskowej Skale

 • konserwacja zabytkowych okien i drzwi

Muzeum - Zamek w Łańcucie

 • konserwacja zabytkowych okien, drzwi i posadzek drewnianych
  w Sali Balowej i pomieszczeniach drugiego piętra

Kościół p.w. Św. Stanisława w Świniarach

 • konserwacja prospektu organowego

Pałac Goetzów, Kraków ul. Lubicz 17 (Browar Lubicz)

 • konserwacja stolarki drzwiowej i schodów wewnętrznych

Klasztor OO. Bernardynów w Leżajsku

 • konserwacja i rekonstrukcja drewnianego ganku
  na wschodniej elewacji klasztoru

Bazylika Katedralna p.w. Opieki NMP w Radomiu

 • konserwacja drzwi na elewacjach kościoła

Kraków, ul. Asnyka 9

 • konserwacja biegów klatki schodowej

Kościół p.w. Św. Leonarda w Busku-Zdroju

 • konserwacja ołtarza głównego, ołtarza "Ecce Homo"
  i dwóch retabuli (z wyłączeniem konserwacji malarstwa)

Bazylika Katedralna p.w. Wniebowzięcia NMP w Łowiczu

 • konserwacja i rekonstrukcja mebli z zakrystii Kanonickiej i Wikariuszy
 • konserwacja drzwi na elewacjach kościoła

Kościół p.w. Nawiedzenia NMP w Obiechowie

 • konserwacja prospektu organowego

Kościół p.w. Św. Bartłomieja w Chęcinach

 • konserwacja XVIII w. konfesjonału

Kościół p.w. Znalezienia Krzyża Św. i Św. Andrzeja Apostoła
w Końskowoli

 • konserwacja prospektu organowego
 • konserwacja głównych wrót wejściowych

Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP w Opolu Lubelskim

 • konserwacja zaplecków i rekonstrukcja siedzisk stalli
  z prezbiterium kościoła

Kościół p.w. Św. Małgorzaty w Gorzkowie

 • konserwacja zewnętrznej stolarki drzwiowej

Dom Generałów przy Bazylice Grobu Bożego w Miechowie

 • konserwacja zabytkowej stolarki drzwiowej
 • konserwacja i rekonstrukcja zabytkowej posadzki kasetonowej

Kościół p.w. Św. Mikołaja Biskupa w Jedlni

 • konserwacja stalli z prezbiterium wraz
  z rekonstrukcją przedpiersia

Kraków, ul. Warszawska 8

 • konserwacja drzwi wejściowych kamienicy

Sukiennice Krakowskie, Rynek Główny

 • konserwacja ciągu kramów kupieckich wewnątrz hali

Kraków, ul. Św. Sebastiana 12

 • konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej, boazeri
  i drewnianego wykuszu kamienicy

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

 • konserwacja reprezentacyjnej stolarki drzwiowej holu, parteru,
  pierwszego i drugiego piętra oraz drewnianego
  wyposażenia szatni

Kamienica Łozińskich, Kraków ul. Piłsudskiego 14

 • konserwacja bramy wejściowej

Kościół p.w. Narodzenia NMP w Pieczyskach

 • konserwacja konfesjonałów, ław, tronu, prospektu organowego
  oraz mebli z zakrystii

Kaplica Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo
w Krakowie

 • konserwacja stalli, konfesjonałów, dwóch ołtarzy bocznych,
  ambony, zespołu ław i drzwi

Kamienica Lanckorońskich, Kraków, Rynek Główny 21

 • konserwacja zabytkowych pulpitów stanowiących wyposażenie
  sali bankowej (obecnie odział PKO BP)

Kościół OO. Bernardynów w Krakowie

 • konserwacja stalli i konfesjonałów

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

 • konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej
  na wszystkich elewacjach budynku

Bazylika Św. Floriana w Krakowie

 • konserwacja stalli radzieckich w nawie głównej
 • konserwacja drewnianej struktury stalli z prezbiterium kościoła

Bazylika Grobu Bożego w Miechowie

 • konserwacja stalli, konfesjonałów, drzwi i ław w krużgankach

Kościół p.w. Św. Piotra i Pawła w Krakowie

 • konserwacja ciągu ław zespolonych z nawy głównej
 • konserwacja zespołu barokowych i rokokowych mebli,
  stanowiących wyposażenie zakrystii

Kraków, Rynek Główny 46

 • konserwacja wewnętrznej stolarki drzwiowej

Bazylika Mariacka w Krakowie

 • konserwacja i rekonstrukcja renesansowych stalli
  z kaplicy Kauffmanów

Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4

 • konserwacja zabytkowej stolarki z sali im. Lea

Kościół p.w. Św. Marcina w Krzeszowicach

 • konserwacja i rekonstrukcja stalli i ambony

Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach

 • konserwacja ołtarza, konfesjonałów i ław w kaplicy

Archikatedra p.w. Św. Jana Chrzciciela i Św. Jana Ewangelisty
w Lublinie

 • konserwacja złoconych kapiteli z pilastrów w nawie głównej
 • konserwacja stalli z kaplicy NS
 • konserwacja okien wraz z żaluzjami na wieżach
  elewacji zachodniej

Bazylika Katedralna p.w. Wniebowzięcia NMP w Kielcach

 • konserwacja konfesjonałów z nawy głównej
  naw bocznych kościoła
 • konserwacja złoconego ołtarza Św. Józefa
  (z wyłączeniem konserwacji malarstwa)
 • wykonanie replik ciągu ław zespolonych
  do nawy głównej kościoła
 • konserwacja złoconego ołtarza Św. Franciszka
  (z wyłączeniem konserwacji malarstwa)